Multipel Myeloom: DIAGNOSTIEK

 PRIMAIR ONDERZOEK & RECIDIEFONDERZOEK

 • Specifieke anamnese: WHO performance status, koorts, gewichtsverlies, nachtzweten, infecties, bot pijn, fracturen, lengde, hypo/paresthesie
 • Lichamelijk onderzoek: Lymfklieren, milt, abdomen, kloppijn
 • Laboratorium:
  • Bloedbeeld, diff
  • Na, K, Ca, kreat, GFR, ureum, urinezuur, bili, ALT, ASAT, AF, gGT, LDH, eiwit, albumine, glucose, fosfaat (=”chemie uitgebreid”), B2MG, BSE, CRP
  • INR, PTT
  • IgG, IgA, IgM, screening M-proteïne, M-proteïne kwantitatief, vrije lichte ketens (VLK)
  • Cryoglobuline volgens anamnese
  • Serologie: CMV, HSV, VZV, EBV, HIV, HTLV1/2, HBV, HCV, Parvo B19, Lues, Toxoplasma (=pakket “Hematologie volwassenen”)
 • Urine: screening op BJP/VLK, inden positief: BJP/VLK kwantitatief/24 h
 • Beeldvorming: CT whole body Kahler (zonder contrast), skeletfoto’s op indicatie
 • Beenmergaspiraat: Morfologie, flowcytometrie, cytogenetica
 • Cristabiopt
 • Fundoskopie indien verdenking hyperviscositeit

Bepalen diagnostische criteria en risicoscore volgens IPS

Bepalen best meetbare parameter:

 • M-proteine >= 10 g/l: M-proteine en immunoglobuline type
 • M-proteine < 10 g/l en VLK >= 100 mg/l: VLK
 • M-proteine < 10 g/l en VLK < 100 mg/l en BJ in urine > 200 mg/24h: BJ in urine

Behandelplan op hematologische conferentie/MDO

Brief aan huisarts en verwijzer met cc aan patiënt indien gewenst

S2: RESPONSBEOORDELING

 • Specifieke anamnese: WHO performance status, koorts, gewichtsverlies, nachtzweten, infecties, bot pijn, hypo/paresthesie
 • Lichamelijk onderzoek: Lymfklieren, milt, abdomen, longen
 • Laboratorium:
  • Bloedbeeld, diff
  • Na, K, kreat, GFR, bili, ALT, AF, gGT, LDH, eiwit (=”chemie beperkt”), Ca
  • IgG, IgA, IgM, M-proteïne kwantitatief volgens schema:
   • Uitgangswaarde van intact monoclonaal immunoglobuline>10g/l:
    • M-proteïne kwantitatief en betreffend Ig class kwantitatief
    • Indien M-proteïne <2 g/l: immunofixatie
    • Indien immunofixatie negatief: clonal VLK kwantitatief
    • Indien clonal VLK normaal: VLK kappa/lambda ratio
   • Uitgangswaarde van intact monoclonaal immunoglobuline <10g/l en monoclonale VLK van > 100mg/l:
    • monoclonale VLK kwantitatief
    • Indien monoclonale VLK normaal: VLK kappa/lambda ratio
 • Urine: BJP/VLK kwantitatief/24 h indien uitgangswaarde BJP/VLK-proteinurie >200g/24h en intact monoclonaal immunoglobuline <10g/l
 • Beeldvorming: CT Kahler of foto alleen bij nieuwe symptomen

Na afsluiten behandeling:

Brief aan huisarts en verwijzer met cc aan patient indien gewenst

REMISSIECRITERIA

Complete remissie (CR): Zeer goede parti�le remissie (VGPR): Stabiele ziekte (SD):
 • Serum en urine: M-proteïne negatief
 • Beenmerg: < 5% plasmacellen
 • Verdwijnen van weke delen plasmacytomen
 • Serum: M-proteïne/VLK ≤10% uitgangswaarde
 • Urine: M-proteïne <100mg/24
Geen CR, PR, of PD
Stringente complete remissie (sCR): CR met Partiële remissie (PR): Progressie (PD):
 • Serum: normale VLK ratio
 • Beenmerg: geen clonale plasmacellen middels flowcytometrie of immuunhistologie aantoonbaar
 • Serum: M-proteïne/VLK ≤50% uitgangswaarde
 • Urine: M-proteïne <200mg/24

Non-secreting myeloom:

 • Beenmerg: Plasmacellen <50% uitgangswaarde
 • Weke delen plasmacytomen: <50% uitgangswaarde
T.o.v. uitgangswaarde / nadir tijdens remissie

 • Serum: M-proteïne ≥125% en stijging van ≥5 g/l
 • Serum: VLK ≥ 125% en stijging van ≥100 mg/l
 • Urine: M-proteïne ≥125% en stijging van ≥200mg/24
 • Toename van bestaande botlaesies of weke delen plasmacytomen
 • Nieuwe botlaesies of weke delen plasmacytomen
 • Hypercalcemie >2,65 mmol/l