Een solitair plasmacytoom is een vorm van beenmergkanker Bij deze ziekte groeien veel kwaadaardige plasmacellen in het beenmerg. Plasmacellen horen bij de groep van de witte bloedcellen.

Bij een solitair plasmacytoom zitten de kankercellen maar op één plaats (solitair) in het skelet. Een enkele keer ontstaat de ziekte in het maag-darmstelsel of in de luchtwegen.

Welke verschijnselen kunt u krijgen?

  • Infecties, vooral aan de lucht- en urinewegen.
  • Botontkalking.
  • (Kleine) botbreuk. De plek waar het bot sterk ontkalkt is, wordt zwak. Op deze plek ontstaat makkelijk een (kleine) botbreuk.

De ziekte wordt vaak ontdekt doordat het bot op de aangetaste plek pijn doet of breekt. In het begin is het solitair plasmacytoom goed te behandelen met bestraling.Helaas breidt de ziekte zich soms toch uit naar andere plaatsen in het lichaam. Dan is er sprake van multipel myeloom of de ziekte van Kahler

Behandeling van Plasmacytoom: