Multipel myeloom, in Nederland vaak ziekte van Kahler genoemd, is een aandoening , waarbij er sprake is van een kwaadaardige woekering van plasmacellen. Deze woekering vindt plaats in het beenmerg en gaat met een scala van symptomen gepaard.

 

About the Author:

Leave A Comment