Rapportnummer :T99-00086
Aanvraagdatum :05-01-1999
Patholoog :Dr. M.P.W. Gallee

CONCLUSIE
Conclusie :
Incisiebiopsie tumor lies links: localisatie maligne melanoom
(diameter tenminste 5 cm; resten van lymfklier); tumor reikt op tal van plaatsen tot in de resectievlakken.

IMMUNOLOGIE
12-01-98: (op coupes van blokje a5)
LCA: negatief in tumorcellen.
CAM5.2: negatief
Pankeratine: negatief.
EMA: negatief.
PLAP: negatief.
bHCG: negatief.
Vimentine: positief.
S100: positief.
HMB45: negatief.
AFP: negatief.
P53: minder dan 5% van de tumorcellen positief.

KLINISCHE GEGEVENS
Aard materiaal: Tumor lies link
Wondincisie i.v.m. wonddrainage. Groot tumorpakket lies links.
Roodheid na biopsie op 24-11-98. PA elders. Nu weer groot biopt met
huid. 2 jaar eerder huidexcisie bovenbeen links i.v.m. grensvlak
naevus.
Wat is de aard van de tumor? Is er huidingroei?

MACROSCOPIE
Huid subcutis excisie afmetingen huid 6.7x3cm onderhuids weefsel tot 5.2cm. Preparaat is rondom gemerkt met groene inkt. Op snede wordt tumor herkend. De tumor is multinodulair. De nodiconflueren met elkaar en reiken op tal van plaatsen macroscopische tot in de met inkt gemerkte resectievlakken. Er is weefsel uitgenomen voor de weefselbank. Maximale diameter van de tumor bedraagd 5cm. Orienterend worden coupes uitgenomen 6xa. //gal/kvh/   06-01-98

MICROSCOPIE
Microscopie :
Slijmkleuringen (op coupes van blokje a5): PAS: geringe positiviteit,
PASd: negatief. Alcian Blue: negatief.

Multipele weefselfragmenten, diffuus doorwoekerd met tumor. De tumor reikt op tal van plaatsen tot in de met inkt gemerkte resectievlakken. Hoogstwaarschijnlijk betreft het een oorspronkelijke localisatie in een lymfklier. De tumorcellen zijn opgebouwd uit grote polygonaal begrensde polymorfe cellen, die onderling slechts weinig cohesie tonen. In de kernen vaak een prominente nucleolus. Er is ruim eosinofiel granulair cytoplasma. Soms worden kernvacuolen gezien. De tumorcellen hebben een epithelioid aspekt. De mitosenaktiviteit is groot. Veel pigment wordt niet aangetroffen. Desalniettemin kan de morfologie zeer wel passen bij metastase melanoom. Het immuunhistochemisch onderzoek ondersteunt deze diagnose.
//gj