CONCLUSIE
Conclusie :

GEWIJZIGDE KONKLUSIE dd. 16-02-99 na aanvullende coupes: Oppervlakkig en diep lieskliertoilet links: oppervlakkig gelegen lymfklierconvoluut met metastase van melanoom, diameter 4.5cm, lokaal volledig verwijderd (minimaal marge ten opzichte van basale resectievlak 0.4cm). Overige 11 lymfklieren vrij van tumor. Diep lieskliertoilet met 1 intracapsulaire metastase (totaal 10).
J.L. Peterse

Immunologie :
P53: negatief op normaal lymfklierweefsel (c1). //jon/jom (04-06-02)

KLINISCHE GEGEVENS
Aard materiaal: Lkl lies
Patient met gemetastaseerd melanoom. Tumor in linker lies. Bron primaire tumor niet bekend. Status na 2x eerdere biopsie voor
diagnostiek gevolgd door infectie. Nu resectie klieren d.m.v. officieel kliertoilet oppervlakkig en diep.

MACROSCOPIE
I (top): Vetweefsel met lymfkliertje diam.0,5 cm t.i. onder a.
II (diep): Preparaat 10×7.5x3cm. Klier diam. 2.7cm 1xb. Rest klieren 7xc (totaal 10 klieren max. 1,5 cm).
III (oppervlakkig): Lieskliertoilet gedeeltelijk bekleed met huid.

Afmetingen weke delen na fixatie 28x16x5.5cm. Afmetingen huid 22x7cm. Op de huid een ulcus spitsovaal afmetingen 6.5×2.5cm. In het preparaat
kralen. Preparaat wordt in een bovenste en onderste helft verdeelt. De achterzijde van het preparaat wordt gevormd deels door intacte fascie, deels door vetweefsel; deels door dwarsgestreept spierweefsel. Tumor wordt hierin niet gezien. Centraal in het preparaat weer uitbreidend in bovenste en in onderste helft een tumormassa. Maximale diameter is 4.5cm. Relatie tot dichtst bijzijnde diepe resectievlak onder d1 en d2. Relatie tot bovenliggende epidermis 1xe. Verder in het proximale deel 4 weke klieren tot 1.5cm 4xf. In het caudale deel uitbreiding van de reeds beschreven centraal gelokaliseerde tumor. Tumor reikt tot in de bodem van het ulcus. Coupe hier ter plaatse 1xg. Verder in dit deel geen klieren.
//gal/kvh/   26-01-99

Aanvullend uitgesneden 12-02-99 I:
Tumor convoluut met basale resectievlak (ter bepaling van vrije marge) 3xg.
Aanvullend klieren bij rode kraal 6h richting blauwe kraal 1xk.
Uit diepe lieskliertoilet additionele doorsneden door sterk vergrote
lymfklieren; in een van deze doorsneden wordt macroscopisch een tumornodi met een diameter van 0,2 cm gezien, 2xl.
//ptr/ec

MICROSCOPIE
Microscopie :
Alleen in de coupes d en g wordt tumor aangetroffen, een niet gepigmenteerd epitheloidcellig melanoom. Er is uitgebreide necrose. De
tumor vormt pseudo-omkapselde nodi; mogelijk is een deel van het kapsel oorspronkelijk lymfklierkapsel. De tumor grenst aan vet- en spierweefsel. Er is geen sprieterige infiltrerende groei. Angio
invasie wordt niet gezien. Het resectievlak is overal vrij. De overige lymfklieren tonen reactieve veranderingen.
//ptr/ib  27-01-99

AANVULLING dd. 16-02-99:
De aanvullend uitgenomen coupes g tonen een microscopische vrije marge van minimaal 0.4cm (basale resectievlak), ten opzichte van de
tumormassa die bestaat uit een convoluut lymfklieren waarvan de pre-existente structuur geheel verloren is gegaan; tumor grenst aan vet en spierweefsel. Angioinvasie ontbreekt.
De extra uitgenomen coupes uit het oppervlakkige kliertoilet zijn vrij.
1 van de klieren uit het diepe toilet toont een intracapsulaire metastase (coupe l1).
//ptr/kvh/   16-02-99

AANVULLEND ONDERZOEK
26-11-99: Op verzoek van collega Strobbe, chirurg uit Nijmegen, klier van Cloguet bewerkt als sentinel node (S100, HMB45 en serie coupes):
de klier doorsneden in de 4 blokjes f zijn alle vrij van tumor.
//ptr/ib  26-11-99

AANVULLING:
Naar aanleiding van erfelijkheidsvraagstelling werden de coupes geselecteerd voor moleculair biologisch onderzoek. 99-659 DII geschikt
tumorweefsel, 99-659 CI geschikt normaal lymfklierweefsel.
//jon/hf  26-04-02