Rapportnummer :T16-03187
Aanvraagdatum :15-04-2016
Patholoog :Drs. B.A. van de Wiel

CONCLUSIE
Naaldbiopten rechter os ilium: solide haard en beenmerg met plasmocytoom / multipel myeloom.

Aanvulling d.d. 20 05 16
consult VUMC: plasmocytoom, passend in de context van multipel myeloom.

Immunologie:
De tumorcellen zijn positief voor CD138,
zwak positief voor CD79a.
Negatief voor S100.
In CD 3 en CD 20 worden verspreid in het pre-existente beenmerg reactieve T en B-cellen gezien.
20-04-16/SHEIJ/SHEIJ

KLINISCHE GEGEVENS
Aard materiaal: ilium / Naaldbiopten os ilium.
Bekend met Li-Fraumeni p53 gen mutatie. In 1998 melanoom metastase linker lies waarvoor oppervlakkige en diepe lieskliertoilet + sluiten met TRAM lap.
In 2002 correctie mediane littekenbreuk met behulp van mat.
In 2006 lipoom hals waarvoor resectie in 2013.
Nu botboring laesie rechter os ilium.
Op MRI een voor (solitaire) metastase verdachte afwijking in rechter os ilium.

MACROSCOPIE
A. Naaldbiopten laesi rechter os ilium, 2x 11G: 1x + 2 fragmenten?. A1 1 weefselpijpje + 6 fragmenten t.i.

MICROSCOPIE
Bot biopten opgebouwd uit wisselend brede tot zeer slanke botbalkjes en een zeer celrijk beenmerg.
Er is een solide haard van (gedifferentieerde) plasmacellen met soms vergrote, licht onregelmatige kernen, heldere kerninclusies, en ruim eosinofiel cytoplasma aan een zijde.
In het beenmerg diffuse lokalisatie (minstens 50% ? )met daarnaast wordt nog pre-existente hematopoese met normale ligging en aantal van megakaryocyten, myeloide reeks met een
normale uitrijping en erytropoese in erytronen zonder synchronisatie.

AANVULLEND ONDERZOEK
Aanvulling d.d. 20 05 16 consult VUMC (TVU 16-5763): dikke naaldbiopt rechter os ilium met plasmocytoom, passend in de context van multipel myeloom.